Kvalitetssikring

Vi etterstreber god kommunikasjon og dialog med kunden og hver enkelt servicemedarbeider for å kunne tilby og levere renholdstjenester av høy kvalitet.

Økonomiske Løsninger AS har gjennom årrekker hatt fokus på, og målsetning om å bli best på kvalitetssikring på sine leveranser av trappevask.

Trappeoppgangene vil bli vasket til faste vaskedager.

Økonomiske Løsninger AS kontrollerer utført arbeid av sine renholdere ved sporadisk stikkprøvekontroll. Kontrollskjema vil bli utfylt av vår inspektør og levert i styrets postkasse.

Økonomiske Løsninger AS vil henge opp skjemaer i hver trappeoppgang hvor renholderen kvitterer på når og hva som er blitt gjort. Dette for at beboerne skal med selvsyn se at vi har utført arbeidet.

Økonomiske Løsninger AS vil prøve så langt det er mulig å ha de samme renholderne i borettslaget hver uke. Dette gjøres for at renholderne skal få et så nært samarbeid med beboerne som mulig og trappevasken vil gå enklere når man er kjent.

Alle renholdere har arbeidstøy merket med Økonomiske Løsninger AS samt at de skal bære synlig bevis fra Arbeidstilsynet på hvem de er og at bedriften er godkjent som renholds bedrift.

Økonomiske Løsninger AS vil ha jevnlig kontakt med ansvarshavende for renholdet hos borettslaget. Vi mener det er viktig med en tett og nær kontakt for å kunne optimalisere kvaliteten og rutinene.

Økonomiske Løsninger AS vil regelmessig ta initiativ til møter med borettslaget for å drøfte renholdet. Dette for å evaluere trappevasken, metoder og frekvenser slik at vi kan bli enda bedre.

Interessert i våre tjenester?

Send oss en henvendelse, så kontakter vi deg:

Interessert i våre tjenester?

Kontakt oss